AANVRAGEN

Restitutie aanvragen

Voor de agrarische sector, tuinbouw sector, sportverenigingen, scholen, de medische – en maatschappelijke sector en leden van een Biz vereniging in de gemeente Nieuwkoop is er een restitutieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat u bijdraagt aan het ondernemersfonds. Indien u behoort tot één van de bovenstaande categorieën, heeft u recht op restitutie.

U kunt de aanvraag indienen vóór 1 september van het betreffende aanslagjaar, met het daarvoor bestemde formulier. Daarbij vragen wij u de de door u ontvangen OZB-aanslag digitaal mee te sturen. Zolang wij geen kopie van uw OZB-aanslag hebben ontvangen, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag niet vóór 1 september – van het jaar van opleggen van de aanslag – door ons is ontvangen, zal het recht van restitutie voor dat jaar komen te vervallen. Ook zal geen restitutie plaatsvinden als blijkt dat er geen betaling heeft plaatsgevonden aan SVHW.

Als u bezwaar heeft uitstaan over de waardebepaling van uw object(en) dient u dit te melden en aan te tonen  en kan de stichting de datum van restitutie aanvraag verlengen.

Restitutiebedrag

De bijdrage aan het ondernemersfonds staat op uw aanslag vermeld. Dit is tevens het restitutiebedrag. 
Het uit te keren bedrag zal verminderd worden met 5% administratiekosten. 
 
Bij vragen, kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretaris@ondernemersfonds Nieuwkoop.nl).

Formulier