NIEUWS

Uitbetaling restitutie

 

De aanvragen om restitutie die zijn ingediend worden in de maandelijkse vergadering van OFN beoordeeld.  Vervolgens  zal het bestuur alle aanvragers informeren over het besluit of deze al of niet zal worden gehonoreerd.

Aanvragen welke na 1 september van het aanslagjaar binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Binnen een maand na de beoordeling zal de uitbetaling vervolgens  plaatsvinden.