Activiteiten

Energieplan industriegebied “De Olm”

Binnen de gemeente Nieuwkoop is er de initiatiefgroep RESDO (Regionale energiestrategie (RES) en Duurzame Ontwikkeling)  Een initiatief van GCN (Gebied Coöperatie Nieuwkoop) waar de V.O.N Verenigde Ondernemers Nieuwkoop zich bij heeft aangesloten en dat door de gemeente Nieuwkoop wordt gesteund. Ook de branche organisaties LTO landbouw/veehouderij en LTO tuinbouw ondersteunen het initiatief.

Vanuit deze groep willen de ondernemers van De Olm stappen zetten in de transitie van energie en duurzame ontwikkelingen in hun gebied.

In samenwerking met een externe experts willen zij komen tot een  totstandkoming van een energieplan voor De Olm.

Daarvoor is een aanvraag ingediend welke op dit moment in behandeling is.