Activiteiten

Energieplan industriegebied “De Olm”

Binnen de gemeente Nieuwkoop is er de initiatiefgroep RESDO (Regionale energiestrategie (RES) en Duurzame Ontwikkeling)  Een initiatief van GCN (Gebied Coöperatie Nieuwkoop) waar de V.O.N Verenigde Ondernemers Nieuwkoop zich bij heeft aangesloten en dat door de gemeente Nieuwkoop wordt gesteund. Ook de branche organisaties LTO landbouw/veehouderij en LTO tuinbouw ondersteunen het initiatief.

Vanuit deze groep willen de ondernemers van De Olm stappen zetten in de transitie van energie en duurzame ontwikkelingen in hun gebied.

In samenwerking met een externe experts willen zij komen tot een  totstandkoming van een energieplan voor De Olm. Om hier toe te komen zal er een onderzoek moeten plaatsvinden waar de nodige financiën bij komen kijken.

Het is de GCN die als projectmanager  een subsidieaanvraag bij de Provincie  heeft aangevraagd en met succes. Ook  is er een subsidie aanvraag bij de gemeente gedaan, de wethouder heeft in de meningsvormende raad inzake het zwembad reeds toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Vervolgens is er ook een beroep gedaan op een bijdrage uit het Ondernemers Fonds Nieuwkoop. Ook hier is positief op geantwoord.  Met deze bijdragen kan het onderzoek starten.

3. Het onderzoek:
Te beantwoorden onderzoeksvragen/uit te voeren activiteiten:
1. Analyse van huidig en verwacht toekomstig energiegebruik van de bedrijven en van de potentiële mogelijkheden tot opwek van hernieuwbare energie.
2. Onderzoek naar en analyse van potentieel kansrijke energie en duurzaamheid concepten als combinaties van energiebesparing en van hernieuwbare energieopwekking, -gebruik, -uitwisseling, -omzetting en -opslag.
3. Onderzoek naar haalbaarheid en businesscases van de in punt 2 als kansrijk geanalyseerde energieconcepten, inclusief mogelijkheden van zelflevering en de organisatievormen daarvan.

Voor zover mogelijk wordt aangesloten op de reeds gehouden energiescans van Klimaatroute (een actie van de gemeente, V.O.N en GCN)