Transparant 500x500

Clusters

Onderstaande clusters zijn te onderscheiden.

Bedrijventerreinen:

De Olm, Nieuwkoop
Bovenland, Ter Aar
Leidsche Vaart, Ter Aar
Voormalig Uyttewaal-terrein, Ter Aar
Schoterhoek, Nieuwveen
Amstelkade, Woerdense Verlaat

Centra:

Ter Aar
Reghthuysplein/Dorpsstraat, Nieuwkoop
Kennedyplein, Nieuwkoop
Zevenhoven
Nieuwveen)
Noorden
Langeraar

Overige clusters:

Horeca, recreatie en toerisme
Tuinbouw  
Akkerbouw/veeteelt 
Onderwijs
Sport
Medisch/paramedisch
Maatschappelijk
Verspreide bedrijvigheid