Doelstellingen

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling en het organiserend vermogen van de ondernemers in Nieuwkoop. Het is een fonds van, voor en door ondernemers.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om collectieve projecten van ondernemers in de gemeente Nieuwkoop te financieren. Het gaat dan om projecten als: parkmanagement; beveiliging; bewegwijzering; verlichting; promoties; energietransitie, etc. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat, welke met social events kan worden ondersteund. 

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop maakt collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. Het fonds wordt gevormd door een opslag op het vigerende OZB tarief voor niet-woningen van de gemeente Nieuwkoop, waarbij de aanslag voor niet woningen een bestaand onderscheid kent naar eigenaren en gebruikers/huurders. Alle ondernemers en gebruikers/huurders dragen dus bij aan het fonds. De financiële middelen mogen door de ondernemers behorende tot een zogenaamd trekkingsgebied ( ook wel clusters genoemd) in collectiviteit worden aangewend. 

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop draagt geen verantwoordelijkheid voor, en heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij, de projecten van de ondernemers. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de ondernemers zelf gevoerd. Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel advies geven, bijvoorbeeld dat elders in de gemeente Nieuwkoop vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te behalen valt.

De verwachte toename van  samenwerking van ondernemers in de gemeente Nieuwkoop is een van de beoogde doelen van het Ondernemersfonds Nieuwkoop.