Het bestuur

De bestuursleden van Ondernemersfonds Nieuwkoop:

Sef Schmitz

voorzitter

In mijn functie van voorzitter wil ik een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de Nieuwkoopse gemeenschap en in het bijzonder van het plaatselijk bedrijfsleven.

Peter Engels

secretaris

...

Jan Hardenberg

penningmeester

Penningmeester, afgevaardigde van de VON en vertegenwoordiger van de cluster Buitengebied. Dir/Eig. van HardenbergBeheer, verhuur van onroerend goed en jaren gewerkt in het internationale bedrijfsleven.

Peter Engels

bedrijfsterreinen

...

Piet Roos

detailhandel

Na ruim 40 jaar als ondernemer/winkelier in de kern Ter Aar werkzaam te zijn geweest wil ik graag als vertegenwoordiger van de detailhandel mijn steentje bijdragen aan het ondernemersfonds van Nieuwkoop.

Hugo Bakker

recreatie & Horeca

Hallo, Ik ben Hugo Bakker, eigenaar bij de Vlijt Horeca en Activiteiten

Jan Hardenberg

buitengebied

Penningmeester, afgevaardigde van de VON en vertegenwoordiger van de cluster Buitengebied. Dir/Eig. van HardenbergBeheer, verhuur van onroerend goed en jaren gewerkt in het internationale bedrijfsleven.