Activiteiten

Bedrijventerrein voormalig Uijttewaal terrein

De opstallen aan de Geerweg – Westkanaalweg in Ter Aar fungeerden jaren als augurkenfabriek welke werd gerund door de Nieuwveense familie Uijttewaal. Het terrein van 60.000 m² kende diverse opstallen. Door de groei van het bedrijf zijn er in de jaren diverse panden bijgebouwd. Eind jaren ’90 verkocht de familie hun bedrijf aan multinational Kuhne, waarna de leiding van Kuhne besloot de opstallen te verkopen.

In 2008 kwam het terrein in beheer van “Leliveld Beheer” met als doel om er een duurzaam bedrijventerrein van te maken. Nadat zij het in beheer kregen zijn zij direct gestart met het verduurzamen en opknappen van de panden.

Het bedrijventerrein bestaat uit 35.000 m² aan panden, waar dagelijks meer dan 300 mensen werkzaam zijn bij de diverse gevestigde bedrijven. Het terrein kenmerkt zich door haar flexibele karakter. Doordat de panden toegankelijk zijn en het terrein beschikt over voldoende buitenterrein is het voor huurders gemakkelijk om uit te breiden of mogelijk in te krimpen indien gewenst.

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwen en nu is de aanpassing van de afwatering van het terrein aan de beurt.
Bij zware regenval hebben veel bedrijven op het terrein wateroverlast met als gevolg plassen in hun bedrijfshal. Er zijn al meerdere maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Nu willen zij een nieuw afwateringsstelsel aanleggen (los van het bestaande). Er zullen nieuwe goten in het asfalt gefreesd worden. Dit zal naar de sloot gebracht worden middels een nieuw te plaatsen pomp. Daarnaast zullen er damwanden gemaakt worden bij het huidige stelsel om zo een extra buffer te creëren.

Veel bedrijven kampen bij extreme regenval met wateroverlast, met veel gevolgschade van dien. Veel van hun producten en spullen zijn hier niet tegen bestemd. De verzekeraars van diverse bedrijven hebben aangegeven in het vervolg ook niet meer uit keren als er geen maatregelen worden genomen. Bij extreme buien zitten vele bedrijven op het terrein in spanning.

Leliveld Beheer neemt nu het initiatief om de wateroverlast op het terrein op te lossen. Het Ondernemers Fonds Nieuwkoop ondersteunt dit initiatief met een bijdrage die door de gebruikers van het terrein in het fonds bijeen is gebracht.