Activiteiten

Energieplan Bovenland

De ondernemers van  Bovenland zijn zeer intensief bezig om gezamenlijk te zoeken naar een kansrijk energieconcept voor het bedrijventerrein Bovenland. In een eerdere project, waaraan meerdere en grote bedrijven op Bovenland
hebben meegedaan, is door de deelnemers aangestuurd op de inzet van een ESCo, ( Energy Service Companie). dit zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van (klimaat-) installaties van gebouwen overnemen.   Het inzetten van een dergelijke ESCo is van  algemeen belang voor de toekomst van de Bovenland ondernemers.
Dit energieconcept betreft het inrichten van een slim energiesysteem waarin bedrijven op Bovenland slim elektriciteit opwekken, verbruiken en uitwisselen. Dit zal zeker leiden tot besparing van energie kosten en besparing van het aantal KWh in elektra.  Een QuickScan door Emmett Green  is nodig om een eerste beeld te krijgen van zowel de technische als financiële haalbaarheid van een dergelijk  energieconcept.

Het Ondernemers Fonds Nieuwkoop ondersteunt dit initiatief met een bijdrage die door de ondernemers van  Bovenland in het fonds bijeen is gebracht.