Activiteiten

Parkmanager voor De Olm in Nieuwkoop

De ondernemers van bedrijventerrein De Olm te Nieuwkoop hebben besloten om hun clusterbijdrage  aan het Ondernemers Fonds Nieuwkoop o.a. te besteden aan een Parkmanager.

Zij hebben hiervoor Bedrijfsadvies uit Alphen a/d Rijn ingeschakeld. Dit adviesbureau brengt structuur in de veelheid aan verwachtingen en belangen. Om koers te zetten naar de spreekwoordelijke win-win-situatie voor het  bedrijventerrein. Samen sterk. Beschouw het bedrijventerrein als een entiteit en ga er weloverwogen mee om. Dat is de basis. Belangen definiëren en behartigen. Samen optrekken scheelt tijd en geld. ‘Samen sterk’ geldt bij ruimtelijke vraagstukken, bij onderwerpen als ontsluiting en infrastructuur, maar ook bij contacten met leveranciers. Bedrijfsadvies brengt structuur in de veelheid aan verwachtingen en belangen. Om koers te zetten naar de spreekwoordelijke win-win-situatie voor het bedrijventerrein

Vanuit Bedrijfsadvies treedt Marnix Zwart op als senior-parkmanager/adviseur. Waar
nodig zal ondersteuning gevraagd worden van collega’s.
De kennis en expertise die vanuit Bedrijfsadvies door Marnix Zwart wordt ingebracht, ligt
onder meer op de volgende terreinen:
• Milieu- en omgevingsrecht.
• Planologie.
• Duurzaamheid.
• Parkmanagement.
• Belangenbehartiging door constructieve kennisinbreng.
• Revitalisering en structurering/organisatie van bedrijventerreinen.
• Specifiek: ruim 25 jaar kennis van en ervaring in de regio.

Met vertrouwen zien zij uit naar de samenwerking en de daaruit ontstane resultaten.