Financiering

De gelden van de opslag die jaarlijks, via de gemeente  binnenkomen in het Ondernemersfonds Nieuwkoop, vloeien terug naar de ondernemers. Dit kan door collectieve projecten  op te zetten  via de aangewezen cluster waar uw onderneming onder valt. Heeft u een goed plan voor uw gebied?  Bespreek dit dan met de ondernemers in uw gebied en dien een aanvraag in bij het fonds.

Iedere cluster heeft een eigen budget naar rato van de opgebrachte heffing..

Via een penvoerder namens  de gezamenlijke clusterondernemers komen de aanvragen binnen bij het Ondernemersfonds Nieuwkoop. Voor de aanvraag is een format opgesteld voor een vlotte afhandeling.  ( zie hieronder) Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Toetsing aanvragen

Het Ondernemersfonds Nieuwkoop is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.

  • De aanvraag wordt gedaan namens de gezamenlijke ondernemers binnen een cluster in Nieuwkoop. Toon aan wie over de aanvraag zijn geïnformeerd.
  • Bedrag van de financiering aanvraag onderbouwen door offertes en/of facturen als bijlage toe te voegen. 
  • Het aantal ondernemers is  representatief voor de cluster  in het gebied. Voeg een bijlage toe met de projectdeelnemers waaruit blijkt dat de meerderheid van de geïnformeerde achter het initiatief staan. 
  • De aanvraag betreft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slecht één of enkele ondernemers in het gebied
  • Er is voldoende budget binnen het trekkingsrecht van de betreffende cluster
  • De aanvraag valt niet binnen de gemeentelijke taken


Facturatie

Na goedkeuring door het bestuur van het Ondernemersfonds ontvangt de aanvrager een bevestiging en kunnen de facturen direct naar het fonds worden gezonden. In verband met de btw verrekening is het wel van groot belang dat de facturen die door het Ondernemersfonds betaald worden ook aan het Ondernemersfonds Nieuwkoop zijn geadresseerd. Aanvragen en facturen kunt u het beste per e-mail versturen naar secretaris@ondernemersfondsnieuwkoop.nl. of naar het Postbus adres van de stichting:

Secretariaat Ondernemersfonds
Postbus 14
2420 AA Nieuwkoop

Gegevens aanvrager

Gegevens plan

• De aanvraag wordt gedaan namens de gezamenlijke ondernemers binnen een cluster in Nieuwkoop. Toon aan wie over de aanvraag zijn geïnformeerd. • Het aantal ondernemers is representatief voor de cluster in het gebied. Voeg een bijlage toe met de projectdeelnemers waaruit blijkt dat de meerderheid van de geïnformeerde achter het initiatief staan. • De aanvraag betreft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slecht één of enkele ondernemers in het gebied • Er is voldoende budget binnen het trekkingsrecht van de betreffende cluster • Bedrag van de financiering aanvraag onderbouwen door offertes en/of facturen als bijlage toe te voegen. • De aanvraag valt niet binnen de gemeentelijke taken

Bijlage(n)