NIEUWS

Energieonderzoek De Olm kan beginnen

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.  Er is verdergaand onderzoek nodig waarbij het gebruik van restwarmte een onderdeel is van een brede studie. Door de toezegging van subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland, de gemeente Nieuwkoop en het Ondernemers Fonds Nieuwkoop is het nu mogelijk om met dit onderzoek te beginnen.