NIEUWS

Nieuwe overeenkomst met gemeente

Voorzitter Sef Schmitz en secretaris Peter Engels, van het Ondernemersfonds en Wethouder mevrouw Antoinette  Ingwersen, van de gemeente Nieuwkoop  hebben  op 29 mei jl. de nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028 ondertekend . De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 besloten om het Ondernemersfonds voort te zetten voor een  2e periode. De evaluatie van de eerste periode gaf aan dat de voortzetting van het fonds zeker zeer waardevol blijft om het economische ondernemersklimaat  te stimuleren.

In de eerste periode van het fonds zijn enkele zaken naar voren gekomen die in komende periode zullen worden aangepast. Daarnaast zijn door het onderzoeksbureau aanbevelingen gedaan die in de nieuwe overeenkomst zijn opgenomen en waar het bestuur zich intensief voor gaat inzetten.

Van groot belang bij dit alles is dat de betrokkenheid bij en bekendheid van het Ondernemersfonds verder wordt uitgebouwd. In samenwerking met de gemeente zal het bestuur er alles aan doen wat binnen haar mogelijkheden  ligt om de ondernemers te bereiken om hen te stimuleren met gezamenlijke projecten te komen die het fonds financieel kan ondersteunen.

Verder zullen we het aantal clusters gaan verminderen door clusters samen te voegen. Daarbij gaan we op zoek naar cluster ‘managers’ die als stimulator en als aanspreekpunt van een aantal clusters wil gaan functioneren.

De restitutie regeling is per 1-1-2024 vervallen. Het aantal restitutieaanvragen was zeer beperkt en daarbij was deze regeling juridisch zeer  kwetsbaar omdat het belastingongelijkheid  kan creëren.

Een gedeelte van het fondsbudget zal gereserveerd worden voor gemeentebrede projecten. Dit zijn projecten die van belang zijn voor alle ondernemers van de gemeente Nieuwkoop en waar alle clusters dan ook financieel aan bijdragen.

Het bestuur zal zich gaan inzetten om deze aanbevelingen in de komende periode gerealiseerd te hebben. In een tussentijdse evaluatie in 2026 kijken we met de gemeente naar de ontwikkelingen om eind 2028 mogelijk te concluderen dat het Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd zal worden voortgezet.