NIEUWS

Nieuwe voorzitter Ondernemersfonds

Notaris Sef Schmitz heeft op 30 juni jl. de taak van voorzitter op zich genomen.

Notaris Harriet Bijl-Atsma van | Kroes en Partners heeft zich ingezet bij de oprichting van het ondernemersfonds en  deze functie nu aan hem overgedragen.

Notaris Sef Schmitz stelt zich hieronder graag voor.                

In het jaar 1989 ben ik samen met mijn vrouw gestart met een nieuw notariskantoor binnen de toenmalige gemeente Nieuwkoop. Daarmee was ik de eerste notaris in Nieuwkoop in anderhalve eeuw. Oorspronkelijk werkte ik tot het jaar 2000 onder mijn eigen naam: Notariskantoor mr. J.K. Schmitz. In het jaar 2000 ben ik samen met mijn collega J. Wolterink in Alphen aan den Rijn gaan samenwerken onder de naam Schmitz Wolterink Netwerk Notarissen en in 2008 is het verband uitgebreid met notaris P.H. van den Berg te Boskoop en G.P. van Breugel te Hazerswoude onder de naam Limes Netwerk Notarissen. De toevoeging Netwerk Notarissen is ontstaan doordat diverse samenwerkingsverbanden van notarissen in Nederland de handen ineen hebben geslagen en onder die naam een kennisverband zijn aangegaan. Ik heb dus zowel met het starten van een onderneming als met het fuseren persoonlijke ervaring en niet alleen als (oud)notaris. In 2018 ben ik officieel gestopt als notaris dus ook met het beëindigingsproces heb ik ervaring. Limes Netwerk Notarissen gaat echter door.

Vanaf de oprichting in 1986 ben ik ruim tien jaar verbonden geweest aan de postdoctorale beroepsopleiding Beroeps Opleiding Notariaat.

Ik ben van diverse verenigingen en stichtingen bestuurder geweest. Mijn laatste bestuursfunctie was bestuurder van de Vastgoedveiling Midden-Holland. Via deze stichting zijn de vele lokale onroerend goed veilingen die notarissen plaatselijk organiseerden geconcentreerd en is ook de mogelijkheid ontstaan langs elektronische weg te veilen.

In mijn functie van voorzitter wil ik een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de Nieuwkoopse gemeenschap en in het bijzonder van het plaatselijk bedrijfsleven.