NIEUWS

Ondernemersfonds in de media

Bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Nieuwkoop is intensief bezig om het fonds van en voor ondernemers in de gemeente Nieuwkoop bekendheid te geven. Begin dit jaar is de stichting gestart om het fonds  handen en voeten te geven. Het fonds heeft ook veel vragen opgeroepen bij ondernemers. Het bestuur is vele keren bijeen geweest om alle zaken die daarbij aan de orde kwamen te bespreken en gelukkig zijn al vele aanloopkwesties opgelost.  Schroom niet om uw vragen kenbaar te maken bij het bestuur. Binnenkort zal er een overzicht worden gepubliceerd op deze site waar de meest voorkomende vragen en het  antwoord daarop te lezen zijn. Onderstaand persbericht is naar de media gezonden.

Nieuw: Ondernemersfonds Nieuwkoop

Eind 2019 is er in Nieuwkoop een ondernemersfonds opgericht dat vanaf 1 januari 2020 aan zijn taak is begonnen. De stichting faciliteert en financiert gezamenlijke initiatieven en projecten of activiteiten vanuit en in het belang van de Nieuwkoopse ondernemers.

Dit fonds is op initiatief van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwkoop en met goedkeuring van de gemeenteraad.

Een fonds voor en van ondernemers. Alle Nieuwkoopse ondernemers dragen middels een opslag op de OZB belasting bij aan dit fonds en kunnen zo met hun bijdrage gezamenlijke initiatieven tot stand brengen.

Groepen ondernemers en/of bestaande ondernemersverenigingen e.d. uit de gemeente Nieuwkoop kunnen via de site van het ondernemersfonds, www.ondernemersfondsnieuwkoop.nl hierover informatie vinden en een  financieringsaanvraag indienen.

In vele gemeenten hebben ondernemersfondsen bewezen een stabiele basis te zijn om gezamenlijke projecten van ondernemers mogelijk te maken. Ook Ondernemersfonds Nieuwkoop wil dit waar gaan maken. Juist in deze crisistijd is dit fonds van groot belang en wil het graag  bijdragen om perspectief  te geven aan alle lokale ondernemers om hiermee hun positie als ondernemer binnen de gemeente te versterken.