NIEUWS

De instelling van het ondernemersfonds

Het initiatief is genomen door de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) na zorgvuldig overleg met de leden en bekendmaking van het voornemen via advertenties. Hierna is er vervolgens een aanvraag ingediend bij de wethouder voor Economische zaken. Als vervolg daarop zijn er diverse aspecten nader onderzocht. O.a de privacy protocollen met SVHW voor de administratie en de juridische kaders restitutieregeling.

Naar aanleiding van de definitieve aanvraag heeft het college van B&W een extern advies laten opstellen door bureau Blaauw. Vervolgens heet het college een uitgebreid en onderbouwd voorstel tot instelling van het ondernemersfonds ingediend bij de raad.

De gemeenteraad raad heeft na een informerende- en een meningsvormende bijeenkomst  een weloverwogen besluit hier over genomen waarbij de instelling per 1 januari 2020 een feit is geworden.

Foto bron: Google Maps