NIEUWS

Wijziging restitutieregeling m.i.v. 2024

Restitutieregeling beëindigd.

Met ingang van 1 januari 2024 is aan de restitutieregeling een einde gekomen.

Bij de start van het Ondernemersfonds is er een restitutie regeling voor een beperkt aantal  niet woningbezitters en/of  gebruikers ingesteld.

In de laatste maanden van 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het fonds over de startperiode van 2020 -2023. Deze evaluatie is in opdracht van de Gemeente Nieuwkoop en het Ondernemersfonds Nieuwkoop uitgevoerd door Bureau Blaauwberg. Dit rapport heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 14 december 2023 doen besluiten het Ondernemersfonds Nieuwkoop te continueren voor de jaren 2024 t/m 2028.

De gemeenteraad heeft het college van B&W  van Nieuwkoop opgedragen om de aanbevelingen uit het evaluatierapport op te nemen in een nieuw convenant tussen de gemeente en het bestuur van het Ondernemersfonds. Deze aanbevelingen omvat ook het beëindigen van de restitutieregeling.

In de afgelopen jaren is het gebruik van regeling duidelijk afgenomen en heeft daarnaast veel inspanning gekost voor het bestuur die beter ingezet kan worden in het stimuleren van projectaanvragen en doorontwikkeling van het fonds. Vele andere ondernemersfondsen hebben al eerder besloten de restitutieregeling te stoppen mede omdat deze regeling juridisch tot een onrechtmatige tariefdifferentiatie  kan leiden.

Zodra het nieuwe convenant is ondertekend zullen wij dit op de site plaatsen.